Giới Thiệu Trang Trại Trùn Quế NTC

khu-nuoi-giun-que

Tìm hiểu về trùn quế

Tìm hiểu về trùn quế, các tác dụng của trùn quế và cách ứng dụng trùn quế trong chăn nuôi.

chuong-trai-nuoi-giun-que--80x80

Hiệu quả của việc nuôi trùn quế

Trong những năm trở lại gần đây, mô hình nuôi trùn quế kết hợp với chăn nuôi, trồng trọt đang là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình chăn nuôi khép kín giúp giảm chi phí đầu vào tăng lợi nhuận, sức cạnh tranh.  Tổng quan…

khu nuôi giun quế

Giới thiệu trang trại trùn quế NTC

Trại trùn quế NTC là trang trại nuôi trùn quế lớn nhất Việt Nam , mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng nghìn tấn trùn quế giống và trùn quế thành phẩm.

Trang Trại Giun Quế NTC