Phóng sự truyền hình thực tế

Phóng sự 01
Phóng sự 02
Phóng sự VTV3
Kỹ thuật nuôi, thu hoạch trùn quế

Các danh hiệu giải thưởng

Trang Trại Giun Quế NTC