Phóng sự truyền hình thực tế

Phóng sự 01
Phóng sự 02
Kỹ thuật nuôi, thu hoạch trùn quế
Hiệu quả từ việc nuôi trùn quế
Hiệu quả từ việc nuôi trùn quế

Các danh hiệu giải thưởng

Trang trại giun quế NTC
Hotline: 098.888.0128